Hrajeme Red Dragon


První krůčky ve funkci imperátora

Již máte za sebou náš intenzivní kurz v podobě tohoto manuálu? Tak až teprve nyní lze hovořit i o tom, že byste mohli zkusit vést vlastní alianci. Je třeba si uvědomit, že se vrhat bez zkušeností do takto náročného úkolu se rovná profesionální sebevraždě. RedDragon není vůbec jednoduchá hra a stejně tak je neméně obtížné vítězně vést lidi ve vlastní alianci, lidi, za které nesete plnou zodpovědnost. Avšak odrazovat vás od tohoto úkolu nehodlám, jen se vás touto formou snažím varovat, že vést alianci může být stejně tak krásné jako nesnesitelné utrpení. Dovolte mi tedy říci pár rad, jejichž dodržování v praxi vám v mnohém usnadní práci a trápení:

 • Jako imperátor si musíš získat respekt a autoritu. Bez tohoto nelze vést své spolubojovníky do válek a mít tak jistotu naprosté oddanosti. Ovšem vyvaruj se získávání autority formou křičení a emociálních výlevů nebo naopak nicneděláním!!!
 • Ber na vědomí, že aliance je pouze tak dobrá jako jsi dobrý ty sám. Pokud jsi precizní v detailech, budeš i tuto preciznost vyžadovat od svých poddaných. Pokud jsi lajdák, ležérnímu přístupu svých členů se nevyhneš.
 • Stanov jasná pravidla podle kterých bude aliance řízena. Stanov jasná kritéria, která budou rozhodovat o vyloučení členů. Všichni musí vědět kam patří, co jsou jejich povinnosti a jaké následují tresty za porušení těchto povinností.
 • Buď spravedlivý. Všem bez výjimky měř stejným metrem a nehodnoť jen na základě vlastních sympatií či dlouhodobých přátelství. V alianci zastáváš funkci nejvyššího soudce a pokud budeš zaujatý, v lidech jen vzbudíš nesouhlas a nechuť.
 • Buď přísný. Neboj se rázně zakročit a v případě nutnosti i vyloučit člena či někoho důkladně pokárat. Ber však ale na vědomí, že všichni jsme jen lidi a dělat chyby je lidské.
 • Buď důsledný. Jednou přehlédneš tuten přestupek, jednou promineš tamtu chybku a pak se z toho stane precedenc. Jakmile lidé nemají za svými zády bič, nic je nežene k tomu dál se zlepšovat.
 • Měj jasný a dosažitelný cíl. Vyvaruj se pokoutného toulání se odnikud nikam.
 • V alianci to musíš být ty, kdo je rozhodný, nebojí se vzít na sebe zodpovědnost za druhé a druhým podává pomocnou ruku. Proto bys svými znalostmi měl ostatní převyšovat a být tak schopen své kroky vždy řádně a logicky odůvodnit.
 • Imperátor vždy přichází na RD jako první a také jako poslední z aliance odchází a to právě proto, že bys měl před odchodem všechno zkontrolovat. Zda byly splněny pokyny jak jsi napsal, zda někdo neudělal něco jinak a tím by mohl tvé plány narušit.
 • Neseš zodpovědnost za svou alianci, za své členy, za chování vás všech. Proto nebud laxní k nevybíravému chování a mluvě svých členů. Ve světě Rudého draka hraje diplomacie důležitou roli a tento druh chování ti stíží jakoukoliv výchozí pozici pro jednání.
 •  

  Takto to vidět napsané se vám může jevit jako snůžka zbytečných slov a jako naprostá samozřejmost, ovšem zdaleka to není tak jednoduché jak se zdá být, obzvláště pro nováčky. Existují i jisté předpoklady pro funkci imperátora, které byste měli splnit alespoň částečně:

 • Nebýt introvertní typ. Je důležité, abyste se ve společnosti cítili jako ryba ve vodě.
 • Být energický. Pokud přistupujete k věci s nadšením, spíše nadchnete i lidi kolem sebe.
 • Být komunikativní. Imperátor zastává mimojiné i funkci politickou a diplomatickou. Břitký jazyk a umění komunikovat je pro přežití aliance v silném konkurenčním prostředí stejně tak důležité jako umění bojovat a vést alianci.
 • Být přirozený vůdcovský typ. Není to nutností, ale vše pak je mnohem snažší.
 • Mít spoustu volného času. Tak o času je to především!!!! Imperátor jež nemá čas na své ovečky není dobrým imperátorem a alianci to hodně škodí.
 • Nebát se náročných úkolů a zhostívat se jich s chutí. Může se také stát, že budete najednou v alianci z různých důvodů jediný člověk co něco vskutku dělá.
 • Být zodpovědný a nenechat své spolubojovníky v těžkých chvílích ve štychu, a to i přesto, že se vám to zrovna nehodí.
 • Mít velmi dobré organizační schopnosti.