Hrajeme Red Dragon


Jak nazbrojit

Předpokladem dobrého nazbrojení je stejně jako u čehokoliv jiného důkladná příprava, správné rozložení kroků do určité na sebe navazující posloupnosti. Proto i u zlodějů provádíme přípravu zbrojení den před válkou:

 

0. den - den před válkou:

Klikáme ještě stále farmu, vyděláváme penízky a podle pokynů přebytky utrácíme (nejčastěji u zlodějů za pozemky). Ovše již zde pro lehčí zbrojení ve dnu následujícím je vhodné si připravit 60-70% domů, přestavět oborové budovy na 2.lvl ekonomiky a 2.lvl zlodějů (nebo rovnou všechno na 3.lvl zlodějů), dovyrobit infra zpět na 100% a úplně nejlépe mít i připravené a zaškolené zedníky. Pro dnešek hotovo a jdeme na den další.

 

1. den - den začátku války:

V prvním tahu si postavte cca 5% rozlohy do dílen k zedníkům a hoďte tam i lidi ať vám navyšují stav infrabodů. Stále jinak držte vědce, obchodníky a mágy, to vám stačí. Zbývající lidi zatím také můžete nechat vydělávat. Budovy, které nepotřebuji pro lidi do prefesí jako například cechy a manufaktury (zatím krom univerzit) přestavíme do domů.

Tak klikneme 5-7 tahů a poté přestavíme i univerzity a kromě dílen zedníky, obchodníky, mágy a vědce přestavím vše do domů. Mohu zbourat i školy a výcvikové prostory, ty zatím nejsou třeba. Nezaměstnané a nově příchozí lidi již dávám do zlodějů. Měli byste mít i 100% zásob a ty je škoda si nechávat na kontě k prokouzlení od nepřítele. i kdyz vám budou peníze klesat, jak budete vyrábět infra pro přestavbu gubernátu, postupně s klikáním za zásoby nakupujte pozemky. Přesný počet volných zásob k utracení si ale budete muset spočítat, jelikož se to liší případ od případu. Musíte kalkulovat s tím na kolik vás vyjdou zloději a jejich nahození, na kolik vás vyjde zpětná přestavba gubernátu a také pokud budete po zrušení profesí v mínusu s příjmy, na kolik vás vyjde kliknutí několika tahů pro zaškolení zlodějů. Není ani od věci si nechat doma drobnou rezervu, to v případě že by soupeř zapomněl na seslání zničení zásob, pak byste další den mohli odklikat naprosto bez problémů.

Klikáme dále do 12., maximálně 14., tahu. Zatím nám infra dále roste a mělo by až k hranici cca 135% (tedy 35% nadlimit pro přestavbu - je ale nutné si to spočítat pro podmínky vlastního gubu, liší se to rozlohou, mírou přestaveb, ale i výzkumem!!!). Zrušíme tedy obchodníky, zedníky i mágy a necháme si jen vědce. Vše přesuneme do zlodějů. Zrušíme i veškere budovy kromě dílen pro vědce, několika málo univerzit (aby pro zůstavší vědce drželi stále efekt 46-49%), dračích doupat a přestavíme do výcvikových prostorů (aby s generály dávaly efekt 70%) a do domů.

Klikneme dále do 16. tahu a mezitím si již nahozené zloděje zaškolíme. Teprve nyní zajdeme do labyrintu a tam vezmeme 1x lidi a v tuto chvíli byste měli mít v gubernátu cca 105% populace. Nestrachujte se a dejte všechny lidi (včetně vědců!!!) do zlodějů a klikneme poslední 17. tah. Nějací lidé odejdou, ale stále vám zbyde cca 103% populace, z větší části zaškolené (časem až pak je výzkum a profesoři na obstojném lvl, můžete zaškolit i na maximálních 100%).

Nyní už neklikat a jdeme na zpětnou přestavbu gubernátu do záchranných budek. Měli byste nyní mít:

 • 130-140% infrabodů
 • cca kolem 25% zásob
 • 0 lidí v profesích, vše ve zlodějích
 • vědu v profesích rozdělenou rovnoměrně 12 farmáři, 12 kameníci, 12 zedníci, 12 obchodníci, 12 alchymisti, 12 druidi, 14 mágové a 14 vědci
 • vyzkoumání v profesích by mělo stále být na cca 110-120%
 • univerzity, výcvikové prostory na efektu s profesorama 70%, dračí doupata, zbytek domy

 

 

Přestavba na záchranné budovy

Záchranné budovy slouží především k tomu, abyste den druhý mohli bez starostí zrušit zloděje a opět je nahodit do výdělečných profesí. Vytvoření záchranných budov je základní pravidlo dobré odehrávky zloděje! Všechno kromě škol přestavujeme z domů (boříme domy a stavíme následující...). Rozložení záchranných budek je rozepsáno pro 30K gub:

 • 70-100 budek pro farmáře
 • 150-300 budek pro kameníky
 • 400-600 budek pro zedníky
 • 100-250 budek pro obchodníky (záleží na přítomnosti obchodních paktů - pokud je nemáme, postačí nám budek méně)
 • 300-400 budek pro mágy
 • 200-300 budek pro vědce
 • cca 1500-2500 budek pro výdělečné profese (farmáři, alchymisti, ... - záleží podle rasových bonusů, cen surovin na trhu a kolik chcete další odehrávce věnovat času)

 • 150 cechů k farmářům a obchodníkům
 • 200 cechů k vědcům a mágům
 • 100-150 manufaktur ke všemu (jídlo, kamení, zlato, mana)

 • z výcvikových prostorů přebouráme školy - mít jich 1000
 • již bychom měli mít postavené univerzity (pro 30K gub je to 500 univerzit)
 • dračí doupata = počet draků * 2
 • veže podle pokynů vojevůdce

Po přestavbě byste měli mít domky stále na cca 85-82% (bez věží). Vypneme tedy už jen automatické kouzlení (pokud jste to již neudělali). Mágy beztak nemáme a zítra by vám akorát první dva tahy magie stejně nevycházela.