Kodex Svobodných hor
1. Nezneužiješ jména Svobodných hor k nečestnému jednání ani k planým výhružkám.
2. Nebudeš se povyšovat nad slabší soupeře ani nebudeš dělat rozdíly mezi hráči v národnosti, věku nebo jazyce.
3. Cti svého imperátora i vojevůdce, abys prosperoval a dobře se vedlo tvému gubernátu. Pomáhej ostatním členům aliance, zejména včasným odehráním, nebo pokud tě v něčem potřebují.
4. Nevydáš nepříteli svědectví o vlastní alianci ani o svých spojencích.
5. Prokazuj pomoc všem svým spojencům stejně, pokud si to zaslouží, i proti silnějšímu nepříteli, stíhej tvrdě jejich agresory a poskytuj milosrdenství všem čestným soupeřům.
6. Nebudeš přijímat nabídky od nepřítele, které by tě zachránily, ale potopily tvé spojence, nebo dělat různé dohody za zády spojenců.
7. Je nemyslitelné napadat své spojence v případě MW, kdy mohou stát na druhé straně nebo při bojích na konci věku o PPS. V případě MW se vždy chovej k soupeři s úctou, i když to on sám nečiní, a nedávej mu nesmyslné podmínky kapitulace.
8. Dej svému soupeři adekvátní protektorát po válce a v případě jeho porušení se mu snaž co nejvíce pomoci. Sám si ho zbytečně neprodlužuj a včas si najdi stejně silného protivníka.
9. Nenuť soupeře k válce, pokud se jí přímo nevyhýbá bez dobrého důvodu nebo je v okolí jiný přijatelný soupeř. Stejně tak se ty nevyhýbej kvalitnímu a stejně připravenému soupeři. Pokaždé se snaž domluvit rozumná pravidla.
10. Nepřepadneš cizí alianci.
11. Nevykradeš cizí alianci mimo válku. Sám měj pokaždé i v míru menší počet zlodějů.
12. Nepopravíš cizího generála zlodějsku akcí.
13. Nepokradeš cizímu hráči jeho gubernát ani ho bez jeho vědomí nebudeš navštěvovat, poškozovat, vydávat se za něho
nebo jinak využívat.
14. Nebudeš závidět spoluhráči jeho úspěchy nebo využívat jeho úspěchů ke svému prospěchu.
15. Neporušíš zásady fair-play hry, nebudeš využívat chyb ve hře ani jinak vědomě obcházet pravidla hry.