0-9
10K - deset tisíc
10M - deset miliónů
10G - deset miliard

A
ali - aliance, sdružení 1 až 16 gubernátů

B
beton - totální obrana a ponechání veškeré armády či zlodějů doma
budky
- obecně prostory pro všechny lidi do profesí
bug - chyba ve hře

C
cechy - budovy zlepšující efektivitu určité profese

D
DN - kouzlo dobrá nálada
DD - kouzlo dračí dech
dělníci - všechny profese vyjma mágů, zlodějů a vojáků

G
gen - generál
grupáč - skutečně se nejedná o hromadném dovádění členů aliance, nýbrž o společný útok, do kterého se může připojit více gubernátů
gub - gubernát, země jednoho hráče

I
imp - imperátor, vůdce aliance
infra - infrastrukturní budovy nebo infrastrukturní body

K
klíčky - login a heslo do gubernátu
koberec - systém útoků (zlodějských či vojenských) za účelem postupně oslabit nepřátelskou obranu pro další následné akce

L
lama - označení pro hráče, jež začíná a kazí hru; vychází z anglického slovíčka lamer (začátečník)
landfarmaření - původní význam je z her Utopia a Earth 2025 a znamená pěstování si několika zemí jen pro pozemky, z nichž žije jeho hlavní země (po špionáži nejhorší forma mulťáctví). V RD je často landfarmaření nebo farmaření používáno jako mírové hraní jen na pozemky - simcity
landy, hlína - pozemky, neboli rozloha daného gubu

M
manufaktury - budovy produkující samy určitý počet zboží (vhodné stavět akorát pro rozjezd gubernátu)
MF - kouzlo magické fluidum
mulťák - člověk hrající více zemí

N
nekro - rasa nekromant

O
OD - kouzlo ohnivý déšť
OO - kouzlo orlí oko

P
PL - kouzlo padlé legie
PPS - palác posledního soudu, velmi drahá budova po jejímž postavení končí hra
protík, protektorát - 10 dní na začátku věku, po které nelze na gubernát či z gubernátu posílat jakékoliv akce; období po válce určené alianci pro obnovu, kdy je pod ochranou a nesmí se na alianci či z aliance posílat jakékoliv akce
přepad - celá aliance zaútočí na druhou bez varování, válka je vyhlášena až těsně před přepočtem

R
RD party - organizovaný sraz hráčů RD v některé hospodě

S
speciálka, specka - speciální budova
spojko - aliance se kterou je vyhlášeno spojenectví
simcity - mírový stav gubu, kdy má země valnou většinu lidí v dělnících a má většinu paktů obchodních
svačení - útočení na slabší soupeře pro pozemky, kdy je předem jasný vítěz
stavaři - zedníci + kameníci

T
trpoš - rasa trpaslík

V
věk - období mezi "restarty" - smazáním všech zemí, trvá zhruba čtvrt roku. věk končí postavením paláce posledního soudu
výpočet, přepočet - v 4.00 se každý den provedou všechny útoky, na ostatní poslaná kouzla a další věci

Z
ZPL - kouzlo zkáza padlých legií
Zpop. Z. - kouzlo zpopelnit zloděje
ZZ - kouzlo zničit zásoby